KONTAKT

Kontaktujte mě

Dejvická 18, Praha 1

+420 777 010 384

helena.dvorakova@kreativnikoucink.cz

IČO: 74628518

U Nádraží 742/9, 415 01 Teplice

Koučování je možné i prostřednictvím on-line platforem Skype, Zoom a Google Meet

Pojďme najít společný termín

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Dobrý den,

níže sepsaný dokument vám poskytne informace o způsobu zpracování osobních údajů ještě před jejich zahájením (dle článku 13 GDPR). V případě jakýchkoli nejasností mě prosím kontaktujte.


Správce osobních údajů:

Mgr. Helena Dvořáková

IČ: 74628518

Webové stránky: www.kreativnikoucink.cz.


Kontakt:

E-mail: helena.dvorakova@kreativnikoucink.cz

nebo na telefonu: +420 770 690 684.

Z pozice správce určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Zároveň mohu vybrat případné další zpracovatele, na které se rovněž vztahují níže uvedené podmínky.


Účel zpracování osobních údajů:

  • Informace, které shromažďuji za účelem plnění smlouvy/poskytování služeb (jméno, příjmení, telefon, e-mail). Tyto údaje eviduji, abych vás mohla kontaktovat, domluvit s vámi termíny, informovat vás o významných změnách v konání workshopů apod.
  • Údaje shromážděné za účelem právních povinností (např. pro fakturaci - jméno, příjmení, adresa, číslo účtu, IČ).
  • Informace získané z objednávacího formuláře (jméno, příjmení, telefon, e-mail) se váží na odběr nabízené služby. Tyto údaje shromažďuji za účelem komunikace, zjišťování spokojenosti, vyřizování připomínek.
  • Informace získané z kontaktního formuláře slouží k vyřízení vašeho konkrétního požadavku či dotazu a zpracovávány nejsou.
  • Osobní údaje mohou být ověřovány nebo získávány i z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, registry propojené přes aplikaci ARES Ministerstva financí).

Udělený souhlas se vztahuje i na pořizování vašich fotografií z workshopů a seminářů. Fotografie zachycují z pravidla více osob a jsou zpracovávány pro marketingové účely (propagace akcí na sociálních sítích, webu, apod.). Osoby nejsou nijak identifikovány - k fotografiím nejsou přiřazena jména. 

V případě, že jste projevili zájem o získávání informací o plánovaných akcích a novinkách, eviduji vaši e-mailovou adresu i pro tyto účely. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Při procházení mých webových stránek Google analytics (tzv. Cookies) zaznamenává vaši IP adresu, ze které stránky přicházíte a jak dlouho se na stránce zdržíte.  Stránky je možné procházet i v režimu, který sbírání osobních údajů neumožňuje - sbírání dat prostřednictvím Cookies můžete rovněž zakázat. Více informací najdete zde. Používání Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem, neboť věřím, že jako správce stránek vám pak budu moci nabídnout ještě lepší služby.

Oprávněný zájem:

Ke správě vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Vaše údaje zpracovávám na základě platného právního důvodu - na vyřizování objednávek a komunikaci ohledně poskytovaných služeb, plnění smluv a zákonné povinnosti (včetně informací potřebných pro fakturaci) či uděleného souhlasu. Váš udělený souhlas, včetně souhlasu se zasíláním informací o plánovaných akcích, můžete kdykoliv odvolat. 

Ráda vás podpořím v uplatnění vašich práv:

Máte právo získat přístup ke svým údajům - vědět, jakým způsobem a kde jsou uchovávány. Máte právo na opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, případně na jejich doplnění. Rovněž máte právo na vymazání vašich údajů. V případě, že byste chtěli své osobní údaje předat jinému správci, mohu vám je poskytnout v běžně používaném, strukturovaném formátu. V případě, že byste měli podezření na neoprávněné nakládání s vašimi údaji, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

K zabezpečení osobních údajů jsem přijala vhodná technická a organizační opatření. Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány. Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákonných požadavků po dobu 10 let od vyřízení poslední objednávky. 

Etický kodex

Při poskytování služeb se řídím Globálním etickým kodexem pro kouče, mentory a supervizory.