KONTAKT

Mgr. Helena Dvořáková

+420 770 690 684

IČO: 74628518

helena.dvorakova@kreativnikoucink.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Dobrý den,

níže sepsaný dokument vám poskytne informace o způsobu zpracování osobních údajů ještě před jejich zahájením (dle článku 13 GDPR). V případě jakýchkoli nejasností mě prosím kontaktujte.


Správce osobních údajů:

Mgr. Helena Dvořáková

IČ: 74628518

Webové stránky: www.kreativnikoucink.cz.


Kontakt:

E-mail: helena.dvorakova@kreativnikoucink.cz

nebo na telefonu: +420 770 690 684.

Z pozice správce určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Zároveň mohu vybrat případné další zpracovatele, na které se rovněž vztahují níže uvedené podmínky.


Účel zpracování osobních údajů:

  • Informace, které shromažďuji za účelem plnění smlouvy/poskytování služeb (jméno, příjmení, telefon, e-mail). Tyto údaje eviduji, abych vás mohla kontaktovat, domluvit s vámi termíny, informovat vás o významných změnách v konání workshopů apod.
  • Údaje shromážděné za účelem právních povinností (např. pro fakturaci - jméno, příjmení, adresa, číslo účtu, IČ).
  • Informace získané z objednávacího formuláře (jméno, příjmení, telefon, e-mail) se váží na odběr nabízené služby. Tyto údaje shromažďuji za účelem komunikace, zjišťování spokojenosti, vyřizování připomínek.
  • Informace získané z kontaktního formuláře slouží k vyřízení vašeho konkrétního požadavku či dotazu a zpracovávány nejsou.
  • Osobní údaje mohou být ověřovány nebo získávány i z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, registry propojené přes aplikaci ARES Ministerstva financí).

Udělený souhlas se vztahuje i na pořizování vašich fotografií z workshopů a seminářů. Fotografie zachycují z pravidla více osob a jsou zpracovávány pro marketingové účely (propagace akcí na sociálních sítích, webu, apod.). Osoby nejsou nijak identifikovány - k fotografiím nejsou přiřazena jména. 

V případě, že jste projevili zájem o získávání informací o plánovaných akcích a novinkách, eviduji vaši e-mailovou adresu i pro tyto účely. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Při procházení mých webových stránek Google analytics (tzv. Cookies) zaznamenává vaši IP adresu, ze které stránky přicházíte a jak dlouho se na stránce zdržíte.  Stránky je možné procházet i v režimu, který sbírání osobních údajů neumožňuje - sbírání dat prostřednictvím Cookies můžete rovněž zakázat. Více informací najdete zde. Používání Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem, neboť věřím, že jako správce stránek vám pak budu moci nabídnout ještě lepší služby.

Oprávněný zájem:

Ke správě vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Vaše údaje zpracovávám na základě platného právního důvodu - na vyřizování objednávek a komunikaci ohledně poskytovaných služeb, plnění smluv a zákonné povinnosti (včetně informací potřebných pro fakturaci) či uděleného souhlasu. Váš udělený souhlas, včetně souhlasu se zasíláním informací o plánovaných akcích, můžete kdykoliv odvolat. 

Ráda vás podpořím v uplatnění vašich práv:

Máte právo získat přístup ke svým údajům - vědět, jakým způsobem a kde jsou uchovávány. Máte právo na opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, případně na jejich doplnění. Rovněž máte právo na vymazání vašich údajů. V případě, že byste chtěli své osobní údaje předat jinému správci, mohu vám je poskytnout v běžně používaném, strukturovaném formátu. V případě, že byste měli podezření na neoprávněné nakládání s vašimi údaji, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

K zabezpečení osobních údajů jsem přijala vhodná technická a organizační opatření. Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány. Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákonných požadavků po dobu 10 let od vyřízení poslední objednávky.