O MNĚ A KOUČINKU

Jmenuji se Helena Dvořáková a ke koučování jsem se dostala skrze sociální práci, zájem o psychologii a zájem o seberozvoj. Mám vystudovanou sociální práci, koučovací výcvik jsem absolvovala u MgA. Magdaleny Vokáčové, MgA. Magdaleny Loumové a Timothyho Gallweye. Jako sociální pracovník jsem nejdříve pomáhala lidem se zdravotním znevýhodněním hledat a udržet si práci, následně jsem se věnovala neformálním pečujícím, kteří pečovali o své rodiče, či prarodiče. Ve své práci ráda používám hraní rolí a další zážitkové metody, které umožní "dát slovo" i tělu. Spolu s klientem se snažím vytvořit odstup od jeho situace a hledat to nejlepší možné řešení. Můj vztah s klienty je partnerský, spolu s nimi se učím z životních situací, a tak jak přicházejí, hledáme společně to nejlepší možné řešení.

VZDĚLÁNÍ

Akreditovaný kouč

Integrovaný výcvik, který kombinuje metody a techniky koučování ze všech nejvýznamnějších směrů: psychologický koučink, NLP, exekutivní koučink, systemické dotazování a koučování zaměřené na tělo.


Certifikovaný kouč European Mentoring and Coaching Council na úrovni Practitioner 

Masarykova univerzita

Personální management a organizační rozvoj (2014)

Ostatní:

Psychologie pro každý den, Umělcova cesta, Respektovat a být respektován, Mapování kompetencí metodou CH-Q, Autentické dialogy, 8 týdenní kurz Mindfulness


2021 - Timothy Gallwey, The Inner Game Institute, Train the trainer

Koučování v projektech

Kariérní koučování - podpora osob znevýhodněných na trhu práce (OZP) v nalezení pracovního uplatnění 


  Životní koučování - podpora neformálních pečujících (lidí v tzv. sendvičové generaci, kteří pečují zároveň o své děti a rodiče), prevence proti syndromu vyhoření.


Firemní koučink - podpora týmů v cestě za svobodnou firmou a samořízením, podpora v osvojování koučovacích technikO KOUČINKU

Koučování je metoda rozvoje osobnosti zaměřená na jedinečnost a individuální potřeby každého z nás. Jako nástroj používá specifický druh dialogu - cílené otázky a reflexe, jež usnadňují hledání vlastních cílů a vlastních řešení. V koučování získáváme zkušenost, že své problémy umíme nejlépe vyřešit my sami, protože nám dává informace a my se díky nim můžeme svobodně rozhodnout, v čem skutečně chceme být a v čem ne.